Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Sommertur langs Jæren – Norges flotteste jarekant!

Onsdag 12. juni 2024 arrangeres årets sommertur langs Jæren med Hanne Thomsen som turleder.

Hanne Thomsen er pensjonist, utdannet som kvartærgeolog, har tidligere bla arbeidet ved Arkeologisk museum i Stavanger, Fylkesmannens miljøvernavdeling og Hotellhøgskolen. Hun har skrevet mange artikler og bøker om landskapshistorie i Rogaland, og har vært mye brukt som foredragsholder og turleder i Jærlandskapet.

Jærlandskapet er som en åpen bok – bare vi vet hvordan det skal leses! På årets sommertur skal vi besøke noen av de tydelige sporene etter naturlige geologiske prosesser og vandre langs kulturspor i landskapet fra ulike tider.  Vi skal litt ut av bussen og må ha klær og skotøy etter værforholdene.

Oppmøte på Stavanger bussterminal kl. 08:55

Første stopp er Ullandhaug litt over kl.9 med utsikt og geografi: Hva er et landskap? Om relieff, berggrunn, løsmasser, vegetasjon, vann og kultur.

Andre stopp er Ølberg Havn rundt kl. 10. Her får vi en presentasjon av det geologiske skyvedekket og litt om andre verdenskrig. Bussturen fortsetter over Tjelta, Helleberget og Postveien til Tinghaug. Underveis får vi høre om livet i steinalder, bronsealder og jernalder, samt litt om gamle veier og forsvundne vann.

Tredje stopp ca. kl.11.30. Det blir pause med benstrekk og termoskaffe på Tinghaug med mulighet for å gå rundt Krosshaug og Dysjane. Vi lærer om geologi og istider og om jernalderens maktsentrum på Jæren. Bussturen fortsetter over Bryne.
Fjerde stopp i ett-tiden er ved Grødalandstunet, der vi starter en spasertur langs Kongevegen til Bodle. Vi ser på jærhus og rullesteinstrender, hører historien om kullboringen, strandgraver, og eldre næringsveier langs stranden. Så fortsetter bussen fra Bodle over Varhaug til Kvia.

Kl. 14.30 spiser vi lunsj på Jærmuseet, Vitengarden, før turen går hjem med ankomst Bussterminalen ca kl. 17.00