Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Om Oss

Pensjonistuniversitetet Stavanger har til formål å være et forum for alle pensjonister uansett alder og andre interesserte over 60 år, der det gis muligheter for utveksling av kunnskaper og for menneskelig kontakt. Pensjonistuniversitetet skal stimulere eldre/pensjonister til en aktiv tilværelse. Det blir arrangert forelesninger/foredrag, og ekskursjoner/turer.

Medlemskontingenten er: kr. 500,00
Fra 2025: Medlemskap for ektefelle/samboer kr. 250,00 (50% av vanlig kontingent)

Kollektiv innmelding av pensjonistforeninger opptil 75 medlemmer - Kr. 7.000,00

Det blir utstedt medlemskort som gir gratis adgang til foredragene. For ikke-medlemmer koster hvert foredrag kr. 100,00.


Styret i Pensjonistuniversitetet - valgt 28. februar 2024:

Verv2024.png