Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

PUS hjemmeside er under re-konstruksjon

Oppgradering til Joomla 4 feilet og siden må gjennombygges fra scratch.

Den gamle siden kan du finne på denne liken:

https:\\pustavanger.net\Old

Beklager ulempen.