Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Kan solenergi bli verdens største energikilde?

Onsdag 9. oktober kl. 11.00 kommer Professor Emeritus Harald N. Røstvik for å forelese om temaet: Kan solenergi bli verdens største energikilde?

Professor Emeritus Sivilarkitekt MNAL Harald N. Røstvik er utdannet ved University of Manchester og har vært ansatt i Greater London Council. I 1978 etablerte han en internasjonal praksis med vekt på miljø og ledet den i 30 år. Han var ansatt i «Holdbar arkitektur» professoratet ved Bergen Arkitekthøgskole i ti år før han i 2015 flyttet til UiS Byplanlegging. I 2017 ble han tildelt studentenes pris som beste foreleser ved det Teknisk- Naturvitenskapelige Fakultet. Han har bl a forelest ved universitetene Harvard, Oxford, Cambridge, AA og Barcelona, mottatt internasjonale priser, skrevet ti bøker, tusenvis av artikler og er omtalt i en rekke bøker.

Han har tegnet soldrevne bygg i Sri Lanka, Italia og Kypros, men også 10-15 i Norge. I 2022 ble han, som eneste norske blant 250 navn fra 50 land, utnevnt til Solar Pioneer av international Solar Energy Society, verdens største forening for solenergivitenskap, Han har vært sentral i elektrifisering av transportsektoren og vunnet frem i store EU og IEA søknader. Sammen med Morten Harket, Magne Furuholmen og Frederic Hauge importerte han den første «moderne» elbilen til Norge og bidro til å tvinge fram verdens beste elbilincentiver.

Hans store arkiv er donert til Arkivverket.

 

Hjerneslag

Onsdag 11. desember kl. 11.00 kommer professor II ved UIB og spesialist i nevrologi, Martin Kurz for å forelese om: Hjerneslag

Omtale kommer senere.

Foto: UiB

Tittel på foredraget kommer...

Onsdag 20. november kl. 11.00 kommer journalist og kommentator Sigrid Rege Gårdsvoll for å forelese.

Sigrid Rege Gårdsvoll fra Sola er journalist og kommentator i avisen Vårt Land og for AmerikanskPolitikk.no. Hun er utdannet lærer og har også jobbet med kommunikasjon i frivillige organisasjoner og i Den norske kirke. Hun har siden 2020 kommentert amerikanske valg for flere norske medier.

Foto: Erlend Berge / Vårt Land

Svalbard i geopolitisk perspektiv

Onsdag 6. november kl. 11.00 kommer professor emeritus i moderne historie ved Universitetet i Stavanger, Roald Berg for å forelese om temaet: Svalbard i geopolitisk perspektiv

Roald Berg er professor emeritus i moderne historie ved Universitetet i Stavanger, og arbeider hovedsakelig med polarhistorie og utenriks- og forsvarspolitisk historie. Han er medforfatter i trebindsverket Norsk polarhistorie (Oslo 2004) og har bidratt med kapitler i The Cambridge History of the Polar Regions (Cambridge 2023) og Svalbard Imaginaries: The Making of an Arctic Archipelago (Palgrave 2024). Sommeren 2024 hadde han skriveopphold i Longyearbyen, finansiert av Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening og Artica Svalbard.

Foredraget vil diskutere Spitsbergens politiske og geopolitiske rolle fra 1596 til utgangen av den kalde krigen inkludert den spennende og kompliserte forklaringen på hvorfor disse ishavsøyene fikk navnet Svalbard samtidig som de ble norsk territorium i 1925. Veien til norsk suverenitet har en indre, norsk historie, og en storpolitisk og internasjonal historie som handler om at stormaktene alltid hadde stor interesse for ressursene på øyene og for deres geostrategiske plassering ved inngangen til det nordlige Arktis og til Russlands nordlige havner og dermed til den myteomspunne nordlige sjørute mellom Europa og Østen. Foredraget vil særskilt diskutere hvordan Svalbard-traktaten av 1920 ble et viktig internasjonalt folkerettslig verktøy for både å sikre norsk suverenitet på øyene og fortsatt gi internasjonal adgang til å hente ut ressurser uten at øyene ble et internasjonalt konfliktområde.

Kampen om sannheten

Onsdag 23. oktober kl. 11.00 kommer professor i sosialantropologi Thomas Hylland Eriksen for å forelese om temaet: Kampen om sannheten

Thomas Hylland Eriksen er professor i sosialantropologi og forfatter av mange bøker i ulike sjangere. Syv meninger med livet er kanskje hans mest personlige bok. Der diskuterer han tidløse spørsmål blant annet med filosofer, naboer, katten sin og mennesker han har møtt på feltarbeider i ulike kulturer. For tiden brenner han for å bevare kulturelt og biologisk mangfold i en verden preget av ensretting, og som et lite bidrag spiller han eksentrisk musikk på klarinett når anledningen byr seg.