Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Kommuneplan for en ny kommune. Bærekraftig utvikling av byen, øyene og sjøområdene

Onsdag 22. november kl. 11.00 kommer Linda Christine Olsen og Kaj S. Lea, avdeling for byutvikling i Stavanger kommune, for å forelese om temaet: Kommuneplan for en ny kommune. Bærekraftig utvikling av byen, øyene og sjøområdene

Stavanger som by har hatt en rivende utvikling de siste 50 årene og er i dag den 4 største byen i Norge med ambisiøse mål om en mer bærekraftig utvikling. Den 1.1.2020 ble tidligere Stavanger kommune slått sammen med kommunene Rennesøy og Finnøy. Nye utfordringer og problemstillinger for samfunnsutviklingen ble dermed satt på dagsorden i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og arealdel i valgperioden 2020-2023.

I planprosessene er det satt nye målsettinger for utviklingen og det er arbeidet frem en ny arealstrategi, arkitekturstrategi og arbeidet med mange andre tema. Med utgangspunkt i arbeidet skal/har kommunestyret i Stavanger vedta/vedtatt sin første samlede arealdel i juni 2023. Kommuneplanens arealdel legger viktige føringer for den videre utviklingen av byområdet og øyene. Kaj S. Lea og Linda Christine Olsen fra byutviklingsavdelingen har arbeidet med planrevisjonene de siste periodene og besøker oss for å orientere om planprosessene og hva som er viktig for den videre byutviklingen og utviklingen på øyene.