Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Om oss

Formål: Pensjonistuniversitetet Stavanger har til formål å være et forum for alle pensjonister uansett alder og andre interesserte over 60 år, der det gis muligheter for utveksling av kunnskaper og for menneskelig kontakt. Pensjonistuniversitetet skal stimulere eldre/pensjonister til en aktiv tilværelse. Det blir arrangert forelesninger/foredrag, og ekskursjoner/turer.

Medlemskontingenten er: kr. 400,00 (Fra 1. januar 2020)

Kollektiv innmelding av pensjonistforeninger opptil 75 medlemmer - Kr. 10.000,00

Det blir utstedt medlemskort som gir gratis adgang til foredragene. For ikke-medlemmer koster hvert foredrag kr. 100,00.


Styret i Pensjonistuniversitetet - valgt 20. februar 2019:

   

Tlf.:

Mobil:

 

Leder:

Kitty Krogh Harestad

51418343

951 95 003

Valgt 2019

 

Harald Hamre

 

926 35 404

Valgt 2018

 

Caspar W. Hennig

 

909 14 790

Valgt 2018

 

Reidun Andreassen

51520377

994 39 837

Valgt 2018

 

Tor Lorentsen-Styr

 

975 25 292

Valgt 2019

 

Ivar Fett

 

913 50 682

Valgt 2019

 

 

 

 

 

Varamedl:

Anna Egaas Songe-Møller

51556733

481 29 773

 

 

Magne Arne Nilsen

 

911 06 458

 

 

 

 

 

 

Valgkomité

Hjalmar Inge Sunde

 

916 47 601

 

for 2020:

Per Grimnes

 

 

 

 

Toril V. Andreassen

 

 

 

       

 

Sekretær:

Rolv H. Stokka

 

915 44 760

 


E-post: post(a)pustavanger.net

Org.nr.: 994632019 | Bankgiro: 3206 24 54511