Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Om Oss

Formål: Pensjonistuniversitetet Stavanger har til formål å være et forum for alle pensjonister uansett alder og andre interesserte over 60 år, der det gis muligheter for utveksling av kunnskaper og for menneskelig kontakt. Pensjonistuniversitetet skal stimulere eldre/pensjonister til en aktiv tilværelse. Det blir arrangert forelesninger/foredrag, og ekskursjoner/turer.

Medlemskontingenten er: kr. 350,00

Kollektiv innmelding av pensjonistforeninger: kr. 10.000,00

Det blir utstedt medlemskort som gir gratis adgang til foredragene. For ikke-medlemmer koster hvert foredrag kr. 100,00.

Styret i Pensjonistuniversitetet - valgt 20. februar 2019:

 

 

Tlf.:

Mobil:

Leder:

Kitty Krogh Harestad

51418343

951 95 003

 

Harald Hamre

 

926 35 404

 

Caspar W. Hennig

 

909 14 790

 

Reidun Andreassen

51520377

994 39 837

 

Tor Lorentsen-Styr

 

975 25 292

 

Ivar Fett

 

913 50 682

 

 

 

 

Varamedl:

Anna Egaas Songe-Møller

51556733

481 29 773

 

Magne Arne Nilsen

 

911 06 458

 

 

 

 

Sekretær:

Rolv H. Stokka

 

915 44 760

E-post: post(a)pustavanger.net
Org.nr.: 994632019 | Bankgiro: 3206 24 54511