Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Om oss

Pensjonistuniversitetet Stavanger har til formål å være et forum for alle pensjonister uansett alder og andre interesserte over 60 år, der det gis muligheter for utveksling av kunnskaper og for menneskelig kontakt. Pensjonistuniversitetet skal stimulere eldre/pensjonister til en aktiv tilværelse. Det blir arrangert forelesninger/foredrag, og ekskursjoner/turer.

Medlemskontingenten er: kr. 400,00 (Fra 1. januar 2020)

Kollektiv innmelding av pensjonistforeninger opptil 75 medlemmer - Kr. 11.100,00

Det blir utstedt medlemskort som gir gratis adgang til foredragene. For ikke-medlemmer koster hvert foredrag kr. 100,00.


Styret i Pensjonistuniversitetet - valgt 18. mars 2021:

   

Tlf.:

Mobil:

 

Leder:

Kitty Krogh Harestad

51418343

951 95 003

Valgt 2020

 

Harald Hamre

926 35 404

Valgt 2020

 

Caspar W. Hennig

 

909 14 790

Valgt 2020

 

Reidun Andreassen

51520377

994 39 837

Valgt 2020

 

Tor Lorentsen-Styr

 

975 25 292

Valgt 2021

 

Ivar Fett

913 50 682

Valgt 2021

 

Varamedl:

Hege Skjeldbred-Knudsen

 

 

Valgt 2021

 

Magne Arne Nilsen

 

911 06 458

Valgt 2021

Valgkomité

Hjalmar Inge Sunde

916 47 601

Valgt 2021

for 2021:

Per Grimnes

Valgt 2021

Toril V. Andreassen

Valgt 2021

       

Sekretær:

Rolv H. Stokka

 

915 44 760


E-post: post(a)pustavanger.net

Org.nr.: 994632019 | Bankgiro: 3206 24 54511