Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Om Oss

Medlemskontingenten er: kr. 350,00

Kollektiv innmelding av pensjonistforeninger opptil 75 medlemmer - Kr. 10.000,00

Det blir utstedt medlemskort som gir gratis adgang til foredragene. For ikke-medlemmer koster hvert foredrag kr. 100,00.

Styret i Pensjonistuniversitetet - valgt 2017:

    Tlf.: Mobil:
Leder: Knud Helliesen 51526405 976 60 880
  Reidun Andreassen 51520377 994 39 837
  Per Thomas Grimnes 51520229 415 13 533
 Nestleder: Kitty Krogh Harestad 51418343 951 95 003
  Hjalmar Inge Sunde 37048711 916 47 601
  Caspar W. Hennig   909 14 790
       
Varamedl: Anna Egaas Songe-Møller 51556733 481 29 773
  Harald Hamre   926 35 404
       
Sekretær: Sverre Rafoss 51650666 907 69 193

E-post: post(a)pustavanger.net

Org.nr.: 994632019 | Bankgiro: 3206 24 54511