Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Om Oss

Formål: Pensjonistuniversitetet Stavanger har til formål å være et forum for alle pensjonister uansett alder og andre interesserte over 60 år, der det gis muligheter for utveksling av kunnskaper og for menneskelig kontakt. Pensjonistuniversitetet skal stimulere eldre/pensjonister til en aktiv tilværelse. Det blir arrangert forelesninger/foredrag, og ekskursjoner/turer.

Medlemskontingenten er: kr. 350,00

Kollektiv innmelding av pensjonistforeninger opptil 75 medlemmer - Kr. 10.000,00

Det blir utstedt medlemskort som gir gratis adgang til foredragene. For ikke-medlemmer koster hvert foredrag kr. 100,00.

Styret i Pensjonistuniversitetet - valgt 21. mars 2018:

    Tlf.: Mobil:
Leder: Knud Helliesen 51526405 976 60 880
Nestleder: Kitty Krogh Harestad 51418343 951 95 003
  Caspar W. Hennig   909 14 790
  Reidun Andreassen 51520377 994 39 837
  Hjalmar Inge Sunde   916 47 601
  Harald Hamre   926 35 404
       
Varamedl: Anna Egaas Songe-Møller 51556733 481 29 773
  Henning Dale    
       
Sekretær: Rolv H. Stokka   915 44 760

E-post: post(a)pustavanger.net

Org.nr.: 994632019 | Bankgiro: 3206 24 54511