Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Skjelv du på handa, Vladimir? Samfunnsengasjement gjennom film og poesi

Onsdag 14. februar kl. 11.00 kommer forfattar og filmregissør Odveig Klyve for å forelese om temaet: Skjelv du på handa, Vladimir? Samfunnsengasjement gjennom film og poesi

Odveig Klyve er forfattar og filmregissør. Ho har mellom anna skrive elleve diktsamlingar, og har regissert kortfilmar som er inviterte til internasjonale festivaler i Europa, Amerika og Asia.

Diktsamlinga FORDI DU ER kom ut hausten 23. (Cappelen Damm). Her finst diktet: «Skjelv du på handa, Vladimir?» som spontant vart gjendikta til over 100 språk og dialekter våren 2022. Klyve har og laga ein film som byggjer på dette diktet. Saman med dokumentarscener frå krigen i Ukraina høyrest stemmer frå heile verda. Dei uttrykkjer alle sin reaksjon på krigen, ved å omsetja og lesa dette diktet, integrert med musikk av Nils Petter Molvær.

Kunsten å bli forfatter

Onsdag 15. mai kl. 11.00 kommer historiker og forfatter Gunnar Roalkvam for å forelese om temaet: Kunsten å bli forfatter

Gunnar M. Roalkvam (f.1951 i Stavanger) er historiker og forfatter og arbeidet tidigere som lektor i samfunnsfag ved St. Olav videregående skole. Roalkvam har gitt ut fem diktsamlinger og skrevet en rekke sangtekster som er gjort kjent av flere artister og grupper.

Han har også skrevet skuespillene ”Markus Trost og drømmen om den grønne øya”, ”Spill meg vekk og fortell meg tilbake” og samtidsmusikalen ”Byterminalen”. Roalkvam har dessuten skrevet flere sakprosabøker om historie og samfunnskunnskap. Han har mottatt Arbeiderbevegelsens kulturpris i Rogaland, Stavanger kommunes kulturpris og Rogaland Fylkeskommunes kulturpris.

Kjernekraft, en del av energikilden i Norge?

Onsdag 24. april kl. 11.00 kommer Sunniva Siem for å forelese om temaet: Kjernekraft, en del av energikilden i Norge?

Sunniva Siem er professor i kjernefysikk og leder forskergruppen Kjerne og energifysikk ved Fysisk institutt, Universitetet i Oslo. Siem leder en rekke forskningsprosjekter innen eksperimentell kjernefysikk ved Syklotronlaboratoriet på UiO og ved større akseleratoranlegg i utlandet som MSU og Berkeley i USA, ICJ Lab og GANIL i Frankrike, iThemba Labs i Sør Afrika og RCNP i Japan. Siem er for tiden president i Norsk Fysisk Selskap og senterleder for Norsk Nukleært Forskningssenter, et nyopprettet forskningssenter, finansiert av Norges forskningsråd, som har som mål å øke Norges kompetanse innen kjernefysikk og kjernekjemi. Siem er også medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi.

Global oppvarming har ført til at vi nå står midt i en Klimakrise, og de fleste land, inkludert Norge, har satt seg ambisiøse mål om å redusere Co2 utslipp. Utfordringen ved å fase ut fossile energikilder er å finne nok av andre energikilder som kan ta over. Det har lenge vært mye fokus på sol og vind. Etter at EUs vitenskapspanel definerte kjernekraft som minst like «grønt» og bærekraftig som fornybare energikilder, så har diskusjonen om kjernekraft i Norge blusset opp i Norske medier.

Dette foredraget vil handle om kjernekraft og starter med litt grunnleggende kjernefysikk (fission og fusjon) for å forstå hvor kommer energien fra, i et kjernekraftverk. Foredraget vil videre handle om hvordan et kjernekraftverk fungerer og hva er egentlig en SMR (small modular reactor). Hva er fordeler og ulemper ved SMR i forhold til tradisjonelle store kraftverk. Reaktor sikkerhet vil bli diskutert, og forskjellen på en bombe og et kraftverk.

En fordel med kjernekraft er at energien er tilgjengelig når man trenger den, i motsetning til væravhengige energikilder som sol og vind. Men det finnes også utfordringer med håndtering av avfall og dekommisjonering av anlegg. Tilslutt skal vi sammenligne kjernekraft med andre energikilder når det gjelder pris, Co2 utslipp, dødsfall pr Twh, ressursbruk og arealbruk.

Hva skjer i Storbritannia etter Brexit?

Onsdag 20. mars kl. 11.00 kommer journalist og forfatter Annette Groth for å forelese om temaet: Hva skjer i Storbritannia etter Brexit?

Annette Groth, journalist og forfatter, har fulgt britisk politikk i årevis. Hun var NRKs korrespondent på de britiske øyer i nesten ti år på 1990-tallet.

Stadig flere velgere mener det var galt å forlate EU. I oktober viste meningsmålinger at 56 prosent av britene nå er mot Brexit, og det tallet stiger stadig. Blant dem som stemte for å forlate EU i folkeavstemningen i 2016 er det også stadig færre som i dag mener dette var riktig.

I Skottland stemte et stort flertall for å forlate EU, og landet var på vei mot folkeavstemning om uavhengighet. Men det ble stoppet av britisk høyesterett. - Det skotske nasjonalistpartiet, SNP, har vært det største partiet i Skottland, men har nå Labour hakk i hæl. Og i Nord-Irland har det vært så mye bråk etter Brexit, at lokalregjeringen har kollapset.

1 million liv

Onsdag 28. februar kl. 11.00 kommer helsegründer Tore Lærdal for å forelese om temaet: 1 million liv

Stavanger-bedriften Laerdal Medical er verdensledende innen akuttmedisinsk opplæring og pasientsimulering.

I 2020 satte bedriften seg et svært ambisiøst mål; Å hjelpe til å redde 1 million flere liv, hvert år innen 2030.

Hva ligger bak denne målformuleringen – og hvordan skal målet kunne nås? Det vil Tore Lærdal fortelle oss om i dette foredraget.