Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Betongplattformene i Stavanger

Onsdag 13. september kl. 11.00 kommer sivilingeniør Jan Moksnes for å forelese om temaet: Betongplattformene i Stavanger. Et tilbakeblikk på en industriepoke som var med på å forme byen og påvirke våre liv.

Foredragsholderen, Jan Moksnes, er utdannet sivilingeniør fra Newcastle University i 1960, hvor han senere kom tilbake som lærer i fire år. Han er en av pionerene i den norske byggenæringen. I rundt 20 år arbeidet han for Norwegian Contractors, og var med på å levere nærmere 20 betongplattformer som prosjektleder og adm. direktør. Han ledet også Aker Entreprenør, og var President for Aker Maritime i Houston i to år mot slutten av 90-tallet.

I 1998 - da han var 62 år - etablerte han sin egen konsulentvirksomhet i Stavanger, og han var da engasjert i store maritime betongkonstruksjoner i Spania, Monaco, Hellas, Mexicogulfen og Russland.

På 1960-tallet begynte de store internasjonale oljeselskapene å fatte interesse for Nordsjøen, olje ble oppdaget i Norsk sektor i 1969 og i løpet av kort tid ble Stavanger Oljebyen. Takket være kloke politikere både sentralt og lokalt og driftige leverandører ble norsk industri raskt engasjert i en ny og krevende virksomhet og Norge ble etter hvert et av Europas rikeste land.

Betongplattformene spilte en viktig rolle i utbyggingen av både britiske og norske oljefelt og virksomheten satt sitt preg på livet i Stavanger i perioden 1971 – 1995. Sentrale aktører i denne sammenheng var Norwegian Contractors, Aker og Moss Rosenberg.

Prosjektene stilte store krav til teknologiutvikling, besluttsomhet og prosjektplanlegging. Krevende kontraktsformer, rask levering og store vanndyp betinget grensesprengende dimensjoner og høy kvalitet.

Under og etter plattformepoken har Stavanger og byens innbyggere opplevd store endringer i bybildet og i dagliglivet. Tydelige spor etter betongplattformene finnes på Norsk Oljemuseum, skråtårnet i Jåttåvågen og tidvis i Stavanger Aftenblads sine spalter hvor man nylig lanserte ideen om at condeep plattformen burde inn på UNESCO sin verdensarvliste.

Dette foredraget tar for seg noen av høydepunktene i denne epoken, hvordan startet det hele og hva er status i dag.