Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Personopplysninger på avveie

Onsdag 27. september kl. 11.00 kommer avd.dir. i Datatilsynet Veronika J. Buer for å forelese om temaet: Personopplysninger på avveie

Veronika Jarnskjold Buer er avdelingsdirektør for Teknologi, Analyse og Sikkerhet i Datatilsynet. Hun er utdannet teknolog, med spesialisering innen sikkerhet. Arbeidserfaringen kommer både fra privat og offentlig sektor, blant annet med lederstillinger i Politiets data- og materielltjeneste og Norsk sikkerhetsmyndighet. Hun har som målsetning at vi skal ha et samfunn som heier fram innovasjon og digitalisering, samtidig som vi inkluderer og verner om våre demokratiske verdier og personvernet. Da må vi ha innebygd personvern.

I foredraget vil hun komme inn på tema som informasjonssikkerhet, personvern, personopplysninger på avveie, informasjonskapsler, det offentliges bruk av informasjonskapsler til nytte og andres bruk/misbruk, og om arbeidet i datatilsynet.