Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Min politiske reise

Onsdag 23. august kl. 11.00 kommer statsforvalter Bent Høie for å forelese om temaet: Min politiske reise

Bent Høie (1971) startet sin politiske karriere i Randaberg Unge Høyre, som han var med og stiftet i 1977.

Før han flyttet til Stavanger, var han  medlem i Randaberg kommunestyre og nestleder i  skolestyret for Høyre 1992-1995. Han representerte Rogaland Høyre på Stortinget 2000-2021. Bent Høie er mest kjent for sin innsats som Helse-Omsorgsminister 2013-2021, og da særlig i årene med korona, pandemi og nedstenging. Han var den rolige og trygge minsteren som klarte å berolige med sin tillitsvekkende og beroligende opptreden.