Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Musikk og hjernen

Onsdag 25. august kl. 11.00 kommer nevrolog og professor Geir Olve Skeie for å forelese om temaet: Musikk og hjernen

Geir Olve Skeie er nevrolog, PhD, overlege ved Nevrologisk avdeling ved Haukeland universitetssjukehus og professor II ved Griegakademiet Der underviser han om musikk og hjernen. Han er utdannet pianist fra Griegakademiet i Bergen, der han studerte med Jiri Hlinka. Skeie har over 100 internasjonale publikasjoner, og har blant annet forsket på musikkens påvirkning på hjernen og bruk av musikk ved Parkinsons sykdom og hjerneskader.

Geir Olve Skeie mottok i 2020 Norsk nevrologisk forenings formidlingspris for sine fortellinger om musikkens påvirkning på hjernen.

<Kjøp billett>