Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Det magiske vannet

Onsdag 19. mai kl. 11.00 kommer Gro Johnsen for å forelese om temaet: Det magiske vannet

Gro Johnsen er utdannet med hovedfag i mikrobiologi fra Universitetet i Bergen og doktorgrad i mikrobiologi og epidemiologi ved Norges Veterinærhøgskole (NMBU). Hun var avdelingsleder ved Næringsmiddeltilsynet for Midt-Rogaland (Mattilsynet) i over ti år og arbeidet i seks år hos IVAR og har vært instituttleder ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet på Universitetet i Stavanger i åtte år.

Vann er en forutsetning for liv. Alle levende organismer inneholder vann og alle livsprosesser foregår i et vandig miljø. Tilgang på vann er en begrensende faktor for plantevekst og dyreliv. Ved langvarig tørke eller frost blir vann utilgjengelig. Vann er et magisk stoff, som teoretisk verken skulle eksistert i flytende form på jorden eller hatt egenskapene som fundament for alt liv.

<Kjøp billett>