Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Smartby for pensjonister

AVLYST - Onsdag 21. april kl. 11.00 kommer Gunnar Crawford for å forelese om temaet: Smartby for pensjonister

Byer over hele verden står foran utfordringer knyttet til økende urbanisering, utilfredsstillende infrastruktur, større krav og forventinger fra innbyggerne, høyere teknologisk endringstakt, og en økende andel eldre i befolkningen.

Gunnar Crawford er leder av prosjektet Smartby Stavanger. Han vil orientere om prosjektet og om hvilke konsekvenser det vil kunne få for pensjonister i Stavanger.

<Kjøp billett>