Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Forelesninger 2020

Vi måtte som kjent innstille virksomheten i vår på grunn av Coronapandemien.

Høstens program vil imidlertid gå som planlagt, dog etter sikre smittevernregler. Vi har også i høst lagt foredragene til den store Sal 1 som i utgangspunktet har plass til over 400 personer. Nå er imidlertid kapasiteten redusert til 155.

Personer fra samme husstand kan sitte ved side av hverandre i salen, men til andre må det være 2 tomme seter. Vi legger opp til at alle skal kunne kjøpe billett på forhånd. Medlemmer kjøper «gratisbilletter» mens andre kjøper billett til kr. 100.

Ved kjøp av billett må en registrere navn og telefonnummer. PUS er nemlig ansvarlig for å ha navneliste over alle som er til stede på foredraget. Listen skal oppbevares i minst 10 døgn. Alle som kjøper «gratisbillett» må vise medlemskort ved inngangen.

Når

Emne

Foreleser

Onsdag 22. jan. kl: 11:00

Fotografihistoria - sett fra Stavanger.

Historiker Lisabet Risa

Onsdag 19. feb. kl: 11:00

«Løgn Og Forbandet Digt.» - falske nyheter som er ekte problem.

Journalist Sven Egil Omdal

Onsdag 18. mars kl: 11:00

AVLYST - På hver sin klode? Kielland og Obstfelder.

Lektor Knud Helliesen

Onsdag 22. april kl: 11:00

AVLYST - Økosorg, stedstap, flyskam og andre begrep i miljøvernet.

Professor emeritus Sigmund Hågvar

Onsdag 27. mai kl: 11:00

AVLYST - Smartby for pensjonister.

Smartbysjef Gunnar Crawford

Torsdag 17. juni

AVLYST - Sommertur til Egersund

Onsdag 26. august

«Beethoven 250 år»

Professor Per Dahl.

Onsdag 23. september

«Bærekraftmålene – klarer vi å nå dem?»

Sosionom og tidligere politiker Tora Aasland

Onsdag 14. oktober

«Hva Utøya lærte meg om konfliktløsning og kommunikasjon»

Direktør Jan Christian Vestre

Onsdag 18. november

«Det amerikanske presidentvalget»

Forfatter Hans Olav Lahlum

Onsdag 16. desember

«Alexander L. Kielland-ulykken 40 år etter»

Leder for Kielland-nettverket Odd Kristian Reme

 

<- 2019 | 2021 ->