Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Triumf og tragedie. Historien om NS-minister Gulbrand Lunde

Onsdag 18. september kl. 11.00 kommer lektor Thor Geir Harestad for å holde foredrag om: "Triumf og tragedie. Historien om NS-minister Gulbrand Lunde"

Den planlagte forelesningen med Klaus Mohn, professor i økonomi og rektor ved Universitetet i Stavanger, går ut.

 

Gulbrand Lunde (1901-1942) var fra Vik i Sogn, vokste opp i Bergen og flyttet videre til Stavanger hvor han var direktør på Hermetikken. Han hadde høyeste utdanning i kjemi, forskning.

Han ble medlem av NS i 1933, var bypolitiker for NS i Stavanger på 1930-tallet og statsråd for kultur og folkeopplysning under Vidkun Quisling under okkupasjonen (1940-1945).

Ideologisk tilhørte han den nasjonalistiske fløyen i NS. Han døde under spesielle omstendigheter da han og kona forulykket ved Vaage i Romsdalsfjorden.

Boksalg etter foredraget.