Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Sven Oftedal – Legen, kameraten, mennesket - statsministeren Norge aldri fikk

Onsdag 20. februar kl. 11.00 kommer Lektor og sosiolog Thor Geir Harestad for å forelese om: Sven Oftedal – Legen, kameraten, mennesket - statsministeren Norge aldri fikk.

Lektor og sosiolog Thor Geir Harestad, er forfatter av boken " Sven Oftedal, Legen. Kameraten. Mennesket". Å være en Oftedal i Stavanger var som å være en Kennedy i Boston. Navnet utstråler makt, myndighet og posisjoner. Hvem var fangen og fangelegen, Sven Oftedal, som hjalp bl.a. en alvorlig syk Einar Gerhardsen og 11 jødegutter i Sachsenhaussen?

Haakon Lie og mange med ham omtalte Sven Oftedal som det beste menneske han hadde møtt. Rogalands Avis presenterte boken om Sven Oftedal med denne overskriften: " Statsministeren Norge ikke fikk." Sven Oftedal var en av velferdsstatens fremste fedre."