Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Kunsten å bli forfatter

Onsdag 15. mai kl. 11.00 kommer historiker og forfatter Gunnar Roalkvam for å forelese om temaet: Kunsten å bli forfatter

Gunnar M. Roalkvam (f.1951 i Stavanger) er historiker og forfatter og arbeidet tidigere som lektor i samfunnsfag ved St. Olav videregående skole. Roalkvam har gitt ut fem diktsamlinger og skrevet en rekke sangtekster som er gjort kjent av flere artister og grupper.

Han har også skrevet skuespillene ”Markus Trost og drømmen om den grønne øya”, ”Spill meg vekk og fortell meg tilbake” og samtidsmusikalen ”Byterminalen”. Roalkvam har dessuten skrevet flere sakprosabøker om historie og samfunnskunnskap. Han har mottatt Arbeiderbevegelsens kulturpris i Rogaland, Stavanger kommunes kulturpris og Rogaland Fylkeskommunes kulturpris.