Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Kjernekraft, en del av energikilden i Norge?

Onsdag 24. april kl. 11.00 kommer Sunniva Siem for å forelese om temaet: Kjernekraft, en del av energikilden i Norge?

Sunniva Siem er professor i kjernefysikk og leder forskergruppen Kjerne og energifysikk ved Fysisk institutt, Universitetet i Oslo. Siem leder en rekke forskningsprosjekter innen eksperimentell kjernefysikk ved Syklotronlaboratoriet på UiO og ved større akseleratoranlegg i utlandet som MSU og Berkeley i USA, ICJ Lab og GANIL i Frankrike, iThemba Labs i Sør Afrika og RCNP i Japan. Siem er for tiden president i Norsk Fysisk Selskap og senterleder for Norsk Nukleært Forskningssenter, et nyopprettet forskningssenter, finansiert av Norges forskningsråd, som har som mål å øke Norges kompetanse innen kjernefysikk og kjernekjemi. Siem er også medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi.

Global oppvarming har ført til at vi nå står midt i en Klimakrise, og de fleste land, inkludert Norge, har satt seg ambisiøse mål om å redusere Co2 utslipp. Utfordringen ved å fase ut fossile energikilder er å finne nok av andre energikilder som kan ta over. Det har lenge vært mye fokus på sol og vind. Etter at EUs vitenskapspanel definerte kjernekraft som minst like «grønt» og bærekraftig som fornybare energikilder, så har diskusjonen om kjernekraft i Norge blusset opp i Norske medier.

Dette foredraget vil handle om kjernekraft og starter med litt grunnleggende kjernefysikk (fission og fusjon) for å forstå hvor kommer energien fra, i et kjernekraftverk. Foredraget vil videre handle om hvordan et kjernekraftverk fungerer og hva er egentlig en SMR (small modular reactor). Hva er fordeler og ulemper ved SMR i forhold til tradisjonelle store kraftverk. Reaktor sikkerhet vil bli diskutert, og forskjellen på en bombe og et kraftverk.

En fordel med kjernekraft er at energien er tilgjengelig når man trenger den, i motsetning til væravhengige energikilder som sol og vind. Men det finnes også utfordringer med håndtering av avfall og dekommisjonering av anlegg. Tilslutt skal vi sammenligne kjernekraft med andre energikilder når det gjelder pris, Co2 utslipp, dødsfall pr Twh, ressursbruk og arealbruk.