Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

1 million liv

Onsdag 28. februar kl. 11.00 kommer helsegründer Tore Lærdal for å forelese om temaet: 1 million liv

Stavanger-bedriften Laerdal Medical er verdensledende innen akuttmedisinsk opplæring og pasientsimulering.

I 2020 satte bedriften seg et svært ambisiøst mål; Å hjelpe til å redde 1 million flere liv, hvert år innen 2030.

Hva ligger bak denne målformuleringen – og hvordan skal målet kunne nås? Det vil Tore Lærdal fortelle oss om i dette foredraget.