Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Jens Hundseid - Rogalands glemte statsminister

Onsdag 17. januar kl. 11.00 kommer sosiolog og forfatter Thor Geir Harestad for å forelese om temaet: Jens Hundseid - Rogalands glemte statsminister

Thor Geir Harestad (1949) er sosiolog, pensjonert lektor og forfatter. Han har tidligere publisert biografier om Gulbrand Lunde og Sven Oftedal, jubileumsboken Randaberg kommune 100 år og diverse annen lokalhistorie. For tiden jobber han med biografi om tidligere statsminister Jens Hundseid med utgivelse 2023.