Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Jakten på havbunnsmineraler – ressurser på 3000 meters havdyp

Onsdag 18. januar kl. 11.00 kommer geolog Jan Stenløkk for å forelese om temaet: Jakten på havbunnsmineraler – ressurser på 3000 meters havdyp

Jan Stenløkk er geolog fra Oljedirektoratet og har arbeider blant annet med kartlegging og kunnskap om marine mineraler. Jan Stenløkk har oversatt bøker, skrevet flere populær-vitenskapelige artikler og holdt mange foredrag om paleontologi, geologi og zoologi.

Finnes det kommersielle mineralressurser langt til havs i Norge og på svært dypt vann? Gjennom flere tokt på havet har Oljedirektoratet, på vegne av Staten, kartlagt og oppdaget forekomster som tidligere ikke var kjent. Mineralene ligger på store havdyp, 2.500-4.000 meters dyp og langt fra kysten. For å undersøke slike forekomster trengs spesialisert utstyr som fjernstyret og selvgående undervannsroboter. Kan slike mineralforekomster få betydning ved å skaffe mineraler som er kritiske for “det grønne skiftet?”