Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Litterære julehefter – med vekt på Stavanger

Onsdag 23. november kl. 11.00 kommer forfatter og foredragsholder Tom Brenne for å forelese om temaet: Litterære julehefter – med vekt på Stavanger

Tom Brenne forteller om de litterære juleheftene. I Norge startet disse rundt 1880 – tretti år før tegneseriejuleheftene. Til sammen har det kanskje kommet ut rundt 15 000 av dem. I foredraget vil Brenne legge vekt på julehefter som har kommet ut i Rogaland, og særlig Stavanger. Mange kunstnere og forfattere fra Rogaland har også bidratt i de landsdekkende juleheftene. Dette vil vi få eksempler på. Og de to første firefargetrykkene til Dreyer var faktisk kunstbilag i et Stavanger-julehefte!

Tom Brenne har også skrevet boka «Norske julehefter. De litterære juleheftene fra 1880 til i dag» som kom ut på Messel Forlag i 2009. Hans samling på 6600 julehefter er antagelig Norges største etter Nasjonalbiblioteket.

Av utdannelse er Brenne sivilagronom, og han har blant annet vært redaktør av et landbruksblad. I tillegg til julehefte-hobbyen driver han som pensjonist litt som kryssordforfatter og om sommeren som hyttevakt for Turistforeningen.