Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

4,54 milliarder år med geologisk utvikling

Onsdag 7. september kl. 11.00 kommer direktør Kikki Flesche Kleiven for å forelese om temaet: 4,54 milliarder år med geologisk utvikling

Kikki Flesche Kleiven (PhD) er direktør på Bjerknessenteret for Klima. Hun tok doktorgraden i maringeologi ved Universitetet i Bergen i år 2000.

En rød tråd i forelesningen hennes vil være klima, geologisk tid og jordens prosesser. Ras og flom på Vestlandet, tining av permafrost i nordområdene eller korallrev og regnskog i Amazonas som forsvinner: Globale klimaendringer påvirker oss alle. Vanligvis skjer endringer i klima sakte gjennom tusenvis eller millioner av år. De skyldes naturlige årsaker som bevegelse av kontinentene, vulkanutbrudd, meteoritter, solen og bakterier. I dag endres imidlertid klimaet vårt mye raskere på grunn av menneskelig aktivitet.

I denne forelesningen vil Kikki bruke geologisk historie og store endringer for å få oss til å forstå hvilken planet vi bor på i dag.