Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Vann, verdenshistorie og religion

Onsdag 20. april kl. 11.00 kommer historiker og geograf Terje Tvedt for å forelese om temaet: "Vann, verdenshistorie og religion"

Terje Tvedt Terje Tvedt er professor og filmskaper. Hans siste relevante bøker er «Verdenshistorie. Med fortiden som speil» (2020), «Water and Society. Changing Perceptions of Societal and Historical Development (Bloomsbury 2021) og “Nilen. Historiens elv» (2012).

Foredraget vil ta opp noen eksempler på vannets rolle i verdenshistorien og i Norgeshistorien, og gå inn på vannets sentrale plass i de store verdensreligionene.