Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Det nye universitetssykehuset

Onsdag 23. februar kl. 11.00 kommer Prosjektdirektør for "nye SUS" Kari Gro Johanson for å forelese om temaet: Det nye universitetssykehuset

Første byggetrinn av «nye SUS» skal stå klar til bruk i 2024. Da flytter flere avdelinger fra sykehuset på Våland til Ullandhaug. Det nye universitetssykehuset blir nærmeste nabo til Universitetet i Stavanger og til Innovasjonspark Stavanger. Bygget er planlagt til å bli påå 125.000 kvadratmeter. Alle rom, 640 sengerom, blir enerom med bad til alle. Total byggekostnadsramme er på 11,3 milliarder kroner.

Gro Kari Johansen er prosjektdirektør for byggeprosjektet. Hun startet i stillingen høsten 2014. Hun hadde lang prosjekt- og ledererfaring fra daværende Statoil da hun begynte i stillingen.