Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Forelesninger 2022

Her er programmet for våren 2022.

Under den pågående Coronapandemien følger vi helsemyndighetenes til enhver tid gjeldende smittevernreglement. Foredragene vil være i den store Sal 1 som i utgangspunktet har plass til over 400 personer. Nå kan imidlertid kapasiteten bli redusert. Vi vil be dere følge med på annonser i Stavanger Aftenblad mandag før foredraget og på vår og kulturhuset Sølvberget sine hjemmesider.

Medlemmer i Pensjonistuniversitetet Stavanger har gratis adgang til foredragene, mens ikke-medlemmer betaler kr. 100 ved inngangen.

Når

Emne

Foreleser

Onsdag 19. jan kl: 11:00

Jernbanen som samfunnsutvikler, om de folkevalgte finner det viktig nok. 

Tidligere NSB sjef Osmund Ueland

Onsdag 9. feb kl: 11:00

BONUSFOREDRAG Seks planter som forandret verden.

Botaniker Eva M. auritzen

Onsdag 23. feb kl: 11:00

Det nye universitetssykehuset

Prosjektdirektør Kari Gro Johanson

Onsdag 16. mars kl: 11:00

Den aldrende hjernen og læring 

Professor emeritus dr. med. Per Brodal

Onsdag 20. april kl: 11:00

Vann, verdenshistorie og religion

Historiker og geograf Terje Tvedt

Onsdag 18. mai kl:11:00

Rogalands ukjente dyreliv

Rudolf Svensen

Onsdag 22. juni

Sommertur til Karmøy

 

Onsdag 18. aug kl: 11:00

Frankrike før og etter presidentvalget

Lektor Henrik Paaske

Onsdag 7. sep kl: 11:00

4,54 milliarder år med geologisk utvikling

Direktør Kikki Flesche Kleiven

Onsdag 28. sep kl: 11:00

Russland, Ukraina og Europa – hva nå?

Tidligere ambassadør i Ukraina og Russland Øyvind Nordsletten

Onsdag 19. okt kl: 11:00

Matforgiftninger og smittesporing NY

Lektor Gro Johnsen

Onsdag 23. nov kl: 11:00

Litterære julehefter – med vekt på Stavanger

Forfatter og foredragsholder Tom Brenne

Onsdag 14. des kl: 11:00

Nobels fredspris gjennom 120 år

Frilansjournalist og forfatter Anne Synnøve Simensen

 

<- 2021 | 2023 ->