Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Den lille forskjellen – forskjeller i Norge

Onsdag 24. november kl. 11.00 kommer professor Karl Ove Moene for å forelese om temaet: Den lille forskjellen – forskjeller i Norge

Karl Ove Moene vokste opp i Bergen. Han er cand. oecon. fra Universitetet i Oslo (UiO) i 1977 og dr. philos. fra 1984. Fra 1987 har han vært professor ved UiO. Hans viktigste arbeidsfelt har vært fordelingsspørsmål og sammenlikning av økonomiske institusjoner, særlig i arbeidsmarkedet. Han er kjent som en original tenker med en spiss penn. Han skriver jevnlig kronikker i Dagens Næringsliv

I 2011 ble han tildelt Norges forskningsråds formidlingspris «for sin evne til å forklare komplekse økonomiske spørsmål på en forståelig måte» og samme år ble han tildelt Akademikerprisen. I 2016 ble han tildelt forskningsutmerkelsen Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning. I 2019 fikk han Kverulantkatedralens økonomipris.