Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Kvinder med Begavelse for Lægevirksomhed

Onsdag 20. oktober kl. 11.00 kommer forfatter Cecilie Arentz-Hansen for å forelese om temaet: Kvinder med Begavelse for Lægevirksomhed

Cecilie Arentz-Hansen er en norsk lege, gründer og sakprosaforfatter. Hun studerte medisin i Bonn og Lübeck og ble cand. med. i 1989. Hun er spesialist i psykiatri, og tidligere spesialist i allmennmedisin, og har både vært privatpraktiserende lege og arbeidet ved flere sykehus.

Arentz-Hansen har gjennom artikler og bøker formidlet medisinsk kunnskap til fagfolk og til publikum i alle aldre. Med boken «Kvinder med Begavelse for Lægevirksomhed» har hun dokumentert historien til de første kvinnelige legene i Norge. Boken har fått oppmerksomhet fordi denne historien har vært ukjent og fordi den viser hvordan frigjøringen av en gruppe kom hele samfunnet til gode. Boken ble nominert til Kritikerprisen for beste sakprosabok 2018.