Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Forelesninger 2022

Her er programmet for våren 2022.

Under den pågående Coronapandemien følger vi helsemyndighetenes til enhver tid gjeldende smittevernreglement. Foredragene vil være i den store Sal 1 som i utgangspunktet har plass til over 400 personer. Nå kan imidlertid kapasiteten bli redusert. Vi vil be dere følge med på annonser i Stavanger Aftenblad mandag før foredraget og på vår og kulturhuset Sølvberget sine hjemmesider.

Medlemmer i Pensjonistuniversitetet Stavanger har gratis adgang til foredragene, mens ikke-medlemmer betaler kr. 100 ved inngangen.

Når

Emne

Foreleser

Onsdag 19. jan kl: 11:00

Jernbanen som samfunnsutvikler, om de folkevalgte finner det viktig nok. 

Tidligere NSB sjef Osmund Ueland

Onsdag 9. feb kl: 11:00

BONUSFOREDRAG Seks planter som forandret verden.

Botaniker Eva M. auritzen

Onsdag 23. feb kl: 11:00

Det nye universitetssykehuset

Prosjektdirektør Kari Gro Johanson

Onsdag 16. mars kl: 11:00

Den aldrende hjernen og læring 

Professor emeritus dr. med. Per Brodal

Onsdag 20. april kl: 11:00

Vann, verdenshistorie og religion

Historiker og geograf Terje Tvedt

Onsdag 18. mai kl:11:00

Rogalands ukjente dyreliv

Rudolf Svensen

Onsdag 22. juni

Sommertur til Karmøy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<- 2021 | 2023 ->