Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Forelesninger 2023

Når ikke annet er oppgitt, vil forelesningene foregå i Stavanger kulturhus, Sølvberget.

Medlemmer i Pensjonistuniversitetet Stavanger har gratis adgang til foredragene, mens ikke-medlemmer betaler kr. 100 ved inngangen.

Når

Emne

Foreleser

Onsdag 18. jan kl: 11:00

Jakten på havbunnsmineraler - ressurser på 3000 meters havdyp  

Geolog Jan Stenløkk

Onsdag 8. feb kl: 11:00

Over til London - NRK i eksil 1940 - 45

Litteraturkritiker Sindre Hovdenakk

Onsdag 22. feb kl: 11:00

Hinna, Forus og Sauamyrå - stadnamn fortel historie

Språkforsker og navnegransker Inge Særheim

Onsdag 22. mars kl: 11:00

Livsutfoldelse er vår beste smertestillende medisin  

Seksjonsoverlege ved Smerteklinikken på Stavanger Per Egil Haavik

Onsdag 19. april kl: 11:00

Berge Furre, mannen som både skreiv og skapte norgeshistorie

Journalist og forfatter Arnhild Skre

Onsdag 24. mai kl:11:00

«Historien om båten – fra skog til hav med farkosten som endret verden»

Forfatter og journalist Torolf Kroglund

Torsdag 15. juni

Sommertur til IVARs vannkilder og Langevatn vannbehandlingsanlegg

 

 

   

 

   
   

 

   

 

   

 

   

 

 

 

<- 2022 | 2024 ->