Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Forelesninger 2018

Når ikke noe annet er oppgitt, vil forelesningene foregå på Sølvberget, Stavanger kulturhus. Følg ellers med i annonsene i Stavanger Aftenblad, mandagen før forelesningene. Det kan bli skifte av foreleser, sted og tid dersom noe uforutsett skulle skje.

 

Når

Emne

Foreleser

Onsdag 17. jan. kl: 11:00

Skottland, Nederland og Vestlandet – lukrativ tre-kanthandel over Nordsjøen på 1500 -1700 tallet

Professor Jørn Øyrehagen Sunde

Onsdag 21. feb. kl: 11:00

Norge Baltikum – fra kulde til varme

Advokat/forfatter Hege Boman Grundekjøn

Onsdag 21. mars kl: 11:00

Okkupasjonen i Norge 1940 til 1945

General og tidl. fylkesmann Hjalmar Inge Sunde

Onsdag 18. april kl: 11:00

George Orwell - vår samtidige

Professor Bernt Hagtvet

Onsdag 23. mai kl: 11:00

Arkitektur på Nord Jæren

Arkitekt Alexandria Aalgard

     
     
     
     

 

<- 2017 | 2019 ->