Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Høstens foredrag hos PUS

Vi måtte som kjent innstille virksomheten i vår på grunn av Coronapandemien. Høstens program vil imidlertid gå som planlagt, dog etter sikre smittevernregler.

Vi har også i høst lagt foredragene til den store Sal 1 som i utgangspunktet har plass til over 400 personer. Nå er imidlertid kapasiteten redusert til 155. Personer fra samme husstand kan sitte ved side av hverandre i salen, men til andre må det være 2 tomme seter.

Vi legger opp til at alle skal kunne kjøpe billett på forhånd. Medlemmer kjøper «gratisbilletter» mens andre kjøper billett til kr. 100. Ved kjøp av billett må en registrere navn og telefonnummer. PUS er nemlig ansvarlig for å ha navneliste over alle som er til stede på foredraget. Listen skal oppbevares i minst 10 døgn.

Alle som kjøper «gratisbillett» må vise medlemskort ved inngangen. Hvert foredrag vil ha en egen lenke for  billettkjøp. Billetten skrives ut på printeren/skriveren din. Det blir også mulig å «kjøpe» billett ved inngangen. Vel møtt til en lærerik høst i Pensjonistuniversitetet Stavanger.