Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Innkalling til Årsmøte 2019

Du innkalles med dette til årsmøte i Pensjonistuniversitetet Stavanger onsdag, 20. februar kl. 12.45 Stavanger kulturhus, Sølvberget.

Alle medlemmene som har betalt kontingent for 2019, har stemmerett. Forslag til saker som ønskes behandlet, må være innkommet til Pensjonistuniversitetet Stavanger senest 2 uker før møtet.

Årsmøte skal behandle følgende saker:

1 Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere

2 Styrets årsmelding 2018

3 Årsregnskap 2018

4 Innsendte forslag og andre saker som styret legger fram

   a. Forslag til vedtektsendring.

   b.

5 Fastsettelse av kontingent 2020

6 Årsbudsjett 2019

7 Valg av:

   Valg av styreleder, styremedlemmer og 2 varamedlemmer

   Valg av revisor for ett år

   Valg av tre medlemmer til valgkomité

   Valg av valgkomiteens leder

 

Stavanger, den 10. januar 2019

 

Med vennlig hilsen styret

Pensjonistuniversitetet Stavanger