Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Referat fra årsmøtet 2018


Referat fra årsmøtet i Pensjonistuniversitetet Stavanger 21. mars 2018

Møtet var lovlig innkalt og annonsert etter forutgående foredrag i universitetet. Årsmelding og regnskap var forhåndsutsendt.

Til ordstyrer av årsmøtet ble valgt Caspar W. Hennig.
Det var ingen merknader til utsendt innkalling og saksliste.
Referent: Sverre Rafoss. Underskrivere av møteprotokollen: Fredrik Koch og Per Thomas Grimnes.


Utsendt dagsorden ble godkjent uten merknader.
Årsmelding og regnskap ble godkjent.
Revisors rapport ble opplest og vedtatt.
Medlemskontingent ble uforandret.

Valg:
Valgkomiteen la fram forslag til valg.

Styrets valgte representanter:

Styreleder
Knud Helliesen
Gjenvalg
 
Reidun Andreassen
Gjenvalg
 
Caspar W. Hennig
Gjenvalg
  Kitty Krogh Harestad
Ikke på valg
 
Hjalmar Inge Sunde
Ikke på valg
 
Harald Hamre
Ny
     
Vararepr.
Anna Egaas Songe-Møller
Gjenvalg
 
Henning Dale
Ny
Revisor
Jorunn Haram
Gjenvalg


Per Thomas Grimnes frasa seg gjenvalg. Blomster og takk er sendt.

Valgkomiteen:
Leder Sigmund Dale. Medlemmer: Toril V. Andreassen og Per Thomas Grimnes.