Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Referat fra årsmøtet 2017

 

Til ordstyrer av årsmøtet ble valgt Hjalmar Inge Sunde.
Det var ingen merknader til utsendt innkalling og saksliste.
Sverre Rafoss ble valgt til referent. Eli Vestersjø og Magne Nærland som underskrivere av møteprotokollen.

Utsendt dagsorden ble godkjent uten merknader.
Årsmelding og regnskap ble godkjent.
Revisors rapport ble opplest og vedtatt.
Medlemskontingent ble uforandret.
Styret la fram en sak som vil bli behandlet på et styremøte.


Valg:
Valgkomiteen la fram et enstemmig forslag til valg.

Styrets valgte representanter:

Styreleder
Knud Helliesen
Gjenvalg
 
Reidun Andreassen
Ikke på valg
 
Caspar W. Hennig
Ikke på valg
  Kitty Krogh Harestad
Ny
 
Per Thomas Grimnes
Ikke på valg
 
Hjalmar Inge Sunde
Gjenvalg
     
Vararepr.
Anna Egaas Songe-Møller
Ny
 
Harald Hamre
Ny
Revisor
Jorunn Haram
Gjenvalg


Styremedlem Svein Gunnar Molven og vararepresentant Hanne Eik frasa seg gjenvalg.

Valgkomiteen:
Forslag: Gjenvalg.
Leder Sigmund Dale. Medlemmer: Johan N. Stray Tønnesen og Berit Forgaard.

Enstemmig bifalt.