Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Kommune- og fylkestingsvalget 2019: Lokalvalg eller riksgallup?

Onsdag 16. oktober kl. 11.00 kommer forsker Hilmar Rommetvedt for å forelese om temaet: Kommune- og fylkestingsvalget 2019: Lokalvalg eller riksgallup?

Hilmar Rommetvedt er forsker ved NORCE Norwegian Research Centre (tidligere IRIS og Rogalandsforskning). Han har også vært professor II ved Universitet i Stavanger, og deltar nå i Lokalvalgsundersøkelsen 2019 sammen med kolleger ved Institutt for samfunnsforskning og NORCE.

Lokalvalg ble lenge betraktet som en stor rikspolitisk gallup, også i valgforskningen. Ved kommune- og fylkestingsvalgene i 1987 og 1991 gjennomførte Rommetvedt for første gang på flere tiår, studier av lokalvalgene på deres «egne premisser». Disse viste at særlig kommunevalgene var langt mer lokalpolitiske enn det mange trodde. De viste også at velgerne legger vekt på forskjellige forhold ved henholdsvis lokal- og riksvalg, et tema Rommetvedt har fulgt opp gjennom studier av meningsmålinger ved en rekke senere valg.